ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรีพนักงานผู้ช่วยพัสดุพนักงานบันทึกข้อมูลนักพัฒนาระบบสารสนเทศ


นายชยธร ชุวานนท์
พนักงานขับรถยนต์พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัย


นายศิลป์ เยียระยงค์
พนักงานรักษาความปลอดภัย