ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 จังหวัดราชบุรี


น.ส.กมลรัตน์ สมัยสมภพ
พนักงานผู้ช่วยพัสดุ


น.ส.ปริศนา มะรุตพันธ์
พนักงานบันทึกข้อมูล


นายเอกศักดิ์ เอื้อวิเศษวัฒนา
นักพัฒนาระบบสารสนเทศ


นายชยธร ชุวานนท์
พนักงานขับรถยนต์


นางจำปา บุญโกย
พนักงานทำความสะอาด


นายศราวุฒิ ท้าวญาติ
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายศิลป์ เยียระยงค์
พนักงานรักษาความปลอดภัย