ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 12 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566


น.ส.พัชราวรี แจ่มศรี
ปฎิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์


นายกฤตภาส แสงประเสริฐ
ปฎิบัติงานผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล


นายสิทธิศักดิ์ เย็นจิตร์
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล


นายชยธร ชุวานนท์
ปฎิบัติงานขับรถยนต์


นางสายบัว แก้วคำ
ปฎิบัตืงานทำความสะอาด


นายศิลป์ เยียระยงค์
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย


นายสมพร จินดา
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย