ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 9 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม


นางกฤษติยาภรณ์ กลมทุกสิ่ง
ปฎิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล