ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 8 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม


นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์
ปฎิบัติงานด้านวิชาการคอมฯ