ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระยะเวลา 7 เดือน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม


นางสาวสิริสุภา แหลมสัก
ปฎิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน