รายละเอียดบุคลากร

ผู้อำนวยการ

ชื่อ-นามสกุล : นางศศิจริญญา อำม์พรพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
เบอร์โทร : 032-337258 ต่อ 100 หรือ 095-4309755
อีเมล์ : ampronpun@gmail.com