รายละเอียดบุคลากร

รองผู้อำนวยการ


ชื่อ-นามสกุล :ว่าง
ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคอาวุโส
รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

เบอร์โทร :
อีเมล์ :


โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มงานฯ
ดังนี้
-
-