การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
   
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ
-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธี e-bidding
-ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561
-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ


ผลการพิจารณา 2 รายการ
ผลการพิจารณา10รายการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ
 
จ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร 
จำนวน 4 ห้อง ปี 2561
-ประกาศสอบราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1175 ตารางเมตร และปรับปรุงห้องสุขาในตัวอาคาร จำนวน 4 ห้อง ปี 2561ผลการพิจารณาสอบราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปี 2561
ประกาศสอบราคา ปี 2561
-รายละเอียดรถบรรทุก(ดีเซล )ขนาน 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี 
-รายละเอียดรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1300 ซีซีผลการพิจารณาสอบราคา
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ปี 2561
-ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น ระดับ 5-6 ปี 2561

ผลการพิจารณาสอบราคา
จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561
-ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ปี 2561

ผลการพิจารณาสอบราคา


 

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ
ประกาศสอบราคา
 

ผลการพิจารณาสอบราคา
จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
ประกาศสอบราคา

ผลการพิจารณาสอบราคา
ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม
ประกาศสอบราคา

ผลการพิจารณาสอบราคา
ปรับปรุงท่อระบายน้ำ
ผลการพิจารณาสอบราคา
ลานออกกำลังกายเอนกประสงค์พร้อมหลังคา
ผลการพิจารณาสอบราคา