สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ : 407 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
โทรศัพท์ : 032-337258
FAX : 032-321863
E-Mail :
hss05rb@gmail.com *สำหรับงานด้าน ไอที และงานทั่วไป
center05@hss.mail.go.th *สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้าง และ E-Bidding
saraban-hss5@hss.mail.go.th *สำหรับงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และงานธุรการ
Facebook : https://www.facebook.com/hss05rb/

 

แผนที่