IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

------------------------------------------------------------------------------------------------------

สรุปสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566
อินโฟกราฟิก หัวข้อ “สถานพยาบาลต้องรู้” 10 เรื่อง

เอกสารวิจัย ความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ อสม. ในชุมชนต้นแบบของเขตสุขภาพที่ 5
โหลด... คู่มือมือความรู้ วีคซีนสู้ COVID-19 สำหรับประชาชน.

โหลด... คู่มือมือความรู้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับเจ้าหน้าที่ และ อสม.
โหลด... ชุดเอกสารเรื่องสิทธิ สวัสดิการ และเงินช่วยเหลือเยียวยา อสม.
คำถาม-ตอบ ไข้ข้อข้องใจ (เฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ อสม.) การสมัครอสม.บริบาลท้องถิ่น
ผลสรุปตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 5


** สามารถติดตามข่าวสารใหม่ล่าสุดได้ที่ **
> Facebook Fanpage <
(หรือสืบค้นข้อมูลข่าวสารเก่า)
แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
1 โรงพยาบาลศรีประจันต์ 8-11 ก.ค.67 1
2 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 8-11 ก.ค.67 2
3 โรงพยาบาลปราณบุรี 15-18 ก.ค.67 1
4 โรงพยาบาลทับสะแก 15-18 ก.ค.67 2
5 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 23-26 ก.ค.67 1
6 โรงพยาบาลบางเลน 23-26 ก.ค.67 2
7 โรงพยาบาลบ้านแหลม 30 ก.ค.-2 ส.ค.67 1
8 โรงพยาบาลบ้านลาด 30 ก.ค.-2 ส.ค.67 2
9 โรงพยาบาลหนองปรือ 6-9 ส.ค.67 1
10 โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี 6-9 ส.ค.67 2
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2566
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
1 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 9-10 ก.ค 67  
2 โรงพยาบาลปากท่อ 11-12 ก.ค. 67  
3 โรงพยาบาลมะการักษ์ 17-19 ก.ค.67  
4 โรงพยาบาลจอมบึง 23-24 ก.ค. 67  
5 โรงพยาบาลบางแพ 25-26 ก.ค.67  
6 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 2 ส.ค.67  
7
 
8  
9  
10  
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจของงาน


ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง
 

ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ :
ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
"ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง