ข้อมูลสถิติด้านการเงิน
                     "งบทดลอง"


» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 


งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.65
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» งบทดลองประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.64
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
หน้า 1 - >> ไปหน้า 2