! ติดตามเรื่องร้องเรียน !

 

 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2566

เรื่องร้องเรียน การดำเนินการ สถานะ
เรื่องที่ 8 ตรวจสอบใบอนุญาตกิจการผู้สูงอายุเอกชน อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 7 ตรวจสอบการให้บริการของโรงพยาบาล อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 6 ตรวจสอบการให้บริการของโรงพยาบาล กรณีไม่เคลมประกัน อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 5 เปิดสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพโดบไม่ได้รับอนุญาต อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
เรื่องที่ 4 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 3 ตรวจสอบสถานเสริมความงาม ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 2 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 1 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง

 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565

เรื่องร้องเรียน การดำเนินการ สถานะ
เรื่องที่ 3 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีโรงพยาบาล ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง
เรื่องที่ 1 ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการผู้สูงอายุ ไม่มีชื่อ
ตรวจขอเท็จจริงและแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว ยุติเรื่อง 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564

- รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ผลสรุปเรื่องร้องเรียน

 

ติดตามเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563

- รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ผลสรุปเรื่องร้องเรียน